Shinsa

Shinsa

I Ashihara Karate har man 10 Kyu grader, 3 Dan grader samt æresgrader. Kyu graderne markeres med farverne hvid, rød, blå, gul, grøn og brun. Dan graderne markeres med orange stribe på sort bælte, der ligeledes er broderet med navn samt "Ashihara Kaikan"

Bæltet udgør en cirkel, der omslutter kroppen og knuden, der bindes direkte på hara knytter krop og sjæl sammen og gør herved sind og legeme til eet. Bæltet viser resultatet af karatekaens anstrengelser og forståelse i træningen samt overholdelsen af Ashihara Karates etikette og regler, karatekaens viljestyrke og selvdisciplin. Bæltet skal virke som inspiration til fortsat træning hen imod fremskridt. Vær opmærksom på det betydningsfulde i hver grad, og stræb efter det naturlige i både Karate-teknik og i moralen i hverdagen.

Det er ingen skam at bære hvidt bælte - bær det med stolthed. Alle karatekaer uanset grad har båret hvidt bælte. Efter sort bælte er hvidt bælte det vigtigste i karatelivet, da det er her man stifter bekendtskab med etikette, regler i dojo, samt naturligvis de nye teknikker, og det er hér op til én selv, hvor langt man vil gå.

Det vigtigste skridt i Karate er fra brunt til sort bælte. Det er de flestes mål. Blot man ikke stræber efter bæltegraderne i Karate udelukkende for bæltets skyld, men træner intenst uden bæltegrader i tankerne, vil graderne da komme helt af sig selv. Det handler om den totale harmoni.

Med sort bælte er man tilbage ved begyndelsen:

         Shoshin (hvidt bælte) - begyndende mening/forståelse.

         Shodan (sort bælte) - begyndende grad/basis grund.

Denne "tilbagegang" skal tages med entusiastisk forståelse og med en perfektionering fysisk, åndeligt og moralsk, som lovet i certifikattekstens løfter.

Hvid er uskyldens farve. Det indikerer én, hvis sind og ånd er "rent", én der er ukendt med karatens mentale aspekter. Det er begynderens farve.

Rød er solens farve, når den stiger ved gryet af en ny dag. Det er farven for én hvis ånd, forståelse og dygtighed gryr.

10. kyu og 9. kyu når der er blå snipper på bæltets ender.

Blå er himlens og havets farve. Det blå bælte symboliserer én, hvis formåen er begyndt at strække sig mod horisonten, én, hvis ånd begynder at have havets dybde men én, der endnu ikke helt har besluttet at udforske denne dybde.

8. kyu og 7. kyu når der er gule snipper på bæltets ender.

Gul er også solens farve; farven af nyvundne rigdomme. Det gule bælte indikerer én, for hvem dagens lys skinner klart, én, hvis dygtighed og forståelse er begyndt at vandre mod nye horisonter.

6. kyu og 5. kyu når der er grønne snipper på bæltets ender.

Grøn er farven for vækst. Skoven og græssets farve. Det grønne obi markerer én, der er begyndt at absorbere lyset, én, hvis dygtighed og ånd er begyndt at blomstre og bære frugt.

4. kyu og 3. kyu når der er brune snipper på bæltets ender.

Brun er farven af jorden. Soliditetens farve. Det brune obi symboliserer én, hvis teknik er blevet kompetent, hvis sind er frugtbart, hvis ånd er fast.

2. kyu og 1. kyu når der er sorte snipper på bæltets ender.

Sort er en sammensætning af alle farver. Det markerer tilegnelsen af al karakteren og dygtigheden. Men sort er ikke sejrens farve - det er nattens. Det viser at den første "dag", der startede med morgenrøden er forbi, og at en ny dag kommer. Det viser ikke, at karateka'ens rejse er endt, men at den netop skal til at begynde.

Dan graderne markeres med én orange stribe på bæltets ene ende for hver dan-grad.