Hvad hedder det

Ordbogen

En liste over karate ord

Japansk ordbog

Her er en liste over de mest anvendte japanske termer i en lektion med Ashihara Karate. 

Listen er ikke fuldendt, men er ment som et hjælpemiddel, så du lettere kan forstå din instruktør. 

 

Stillinger 

Heisoku dachi = Stilling med samlede fødder

Kiba dachi = Ridestilling

Kumite no kamae = Kampstilling

Sanchin dachi = Stilling med indadvendte fødder

Yoi dachi = Klar stilling

Zenkutsu dachi = Forlæns stilling

Håndteknikker

Chudan tsuki = Stød mod maven

Gyaku tsuki = Stød m. bagerste hånd

Hiji uchi = Albueslag

Hiji oroshi uchi = Nedadgående albueslag

Jodan tsuki = Stød mod hovedet

Jodan ago uchi = Snapstød mod hagen

Mawashi uchi = Cirkelslag

Oi tsuki = Stød m. forreste hånd

Shuto uchi = Håndkant slag

Tsuki = Stød

Uchi = Slag

Uraken ganmen uchi = Fremadrettet omvendt knoslag

Uraken hizo uchi = Lavt omvendt knoslag til siden

Uraken sayo uchi = Omvendt knoslag til siden

Uraken shitatsuki = Lavt fremadrettet stød

Parader

Gedan barai = Nedadgående parade

Jodan age uke = Opadgående parade

Mawashi uke = Cirkel parade

Soto uke = Udvendig parade

Sune uke = Skinnebens parade

Uchi uke = Indvendig parade

 

Sparketeknikker

Hiza geri = Knæspark

Jikuashi geri = Spark mod støttebenet

Kakato geri = Stamp spark

Kake geri = Krog spark

Kansetsu geri = Lavt sidelæns spark

Kinteki geri = Spark mod skridtet

Mae geri = Front spark

Mae keage geri = Strakt forlæns spark

Mawashi geri = Cirkel spark

Sankaku geri = Trekant spark

Uchimomo geri = Spark mod indersiden af låret

Ushiro geri = Baglæns spark

Ushiro mawashi kake geri = Baglæns cirkel spark

Yoko keage geri = Strakt sidelæns spark 

Yoko geri = Sidelæns spark   

Kast

Makikomi nage = Forlæns rullekast

Ura nage = Baglæns kast

 

Generelt

1, 2, 3, 4, 5 = Ichi, Ni, San, Shi, Go

6, 7, 8, 9, 10 = Roku, Shichi, Hachi, Kyu, Ju

Hidari = Venstre

Mae = Front, fremad

Migi = Højre

Chusoku = Fodbalde

Seiken = Knytnæve

Shuto = Håndkant